Ühingust

Eesti Terjeriühingu (ETÜ) aluseks oli 1993.a. märtsis peetud üldkoosolek, kus kohalolnud terjeriomanike ettepanekul ja heakskiidul otsustati luua organisatsioon, mis ühendaks kõiki Eesti terjerisõpru nii nende rõõmudes, kui ka muredes. Tänaseks päevaks on kümnekonnast terjerisõbrast väljakasvanud juba päris korralik liikmeskond, mis ulatub hetkel pea 70-ni. Liikmeid on nii kodumaalt ja iga aastaga suureneb ka välisliikmete arv.

Ühingu eesmärgiks oli ja on praegugi eeskätt aretustöö nõustamine ja juba Eestis olemasolevate terjeritõugude kõrval, meil veel vähelevinud terjerite tutvustamine ja koostöösuhete arendamine, tuntud terjerikasvatajate ja -klubidega välismaal. Rõõmu teeb see, et järjest rohkem leidub meie seas inimesi, kes on otsustanud oma elu siduda just mõne terjerilisega. Kuna Eestis on siiani esindamata hulk terjeritõuge, siis järjest rohkem hakatakse neid rajatagant sisse tooma.

ETÜ peab tähtsaks ka terjerite edukat esinemist erinevatel näitustel ja koolitusüritustel. Korraldatud on näituse koolitust kutsikatele, trimmimiskursust algajatele ja igakülgset konsultatsiooni jagavad meeleldi ka erinevate tõugude kasvatajad. Tähtis koht on ka iga-aastastel sertifikaadiõigusega erinäitustel kõikidele terjeritõugudele, siia kuulub ka must terjer, kes ühingu algusaastaist saadik kuulub endiselt ETÜ-s registreeritud tõugude hulka, vaatamata musta terjeri kuulumisele FCI järgi II rühma.

Eesti terjerite ilu on tunnustatud ka erinevates välisriikides, kuhu aasta-aastalt järjest rohkem sõidetakse. Neli korda aastas ilmus ühingul ajakiri – “Terjeriuudised”. Ajakirjas tutvustasime erinevate tõugude tõustandardeid, edastasime näituste tulemusi jm. huvitavat. Kahjuks on hetkel see ajakiri “talveunes”, kuid loodame väga, et leidub abivalmis inimesi, kes oma oskuste ja tahtmisega saaksid ajakirja taaselustada.

Aasta kulminatsiooniks on lõppenud näitusaasta edukaima koera ja parima kenneli väljaselgitamine. Algaastatel oli selle konkursi nimi “Aasta koer”, tänaseks on nimi veidi muutunud ja terjeriomanikud ootavad “TOP TERJER”-i valimist. Juba õige mitmendat aastat on liikvel rändkarikas, mille saab aastasele hoiule vastava aasta kõige paremate näitusetulemustega terjer. Konkursil valitakse ka parim Eestis sündinud terjer, parim aretusterjer, parim juunior, parim veteran ja edukaim kennel. Äramärkimata ei jää ka need terjerisõbrad, kes on otsustanud oma lemmikutele sõnakuulelikkust õpetada ja samas väsimatud on ka agility radadel.

Tahame tänada kõiki meie praeguseid ja tulevasi liikmeid ja  me oleme kindlad, et meie read täienevad pidevalt.

Koerad on Teile väga tänulikud, sest nad armastavad Teid ja neil on nii fantastilised peremehed!

Liitu liikmeks!

sisseastumismaks 30.0 EURO
aastamaks 10
.0 EURO
tähtajatu maks 100.0 EURO

Kõik välismaalased saavad astuda vaid tähtajatuteks liikmeteks!
Meie pank:
Eesti Terjeriühing,
  AS SEB pank  kood 401
IBAN:EE361010052046335007 SWIFT EEUHEE2X